Provozní řád školní jídelny

Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

Provozní řád školní jídelny pro strávníky

 

1. Placení Výdejní doba

svačina 9 hod

oběd 12 hod

svačina 15 hod

2. Placení stravného - převodem na účet

Ceny stravného za 1 den:

Děti do 6 let:

Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) 35,- Kč

Polodenní stravování (svačina, oběd) 30,- Kč

Děti od7 let:

Celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) 38,- Kč

Polodenní stravování (svačina, oběd) 33,- Kč

(Dítě, které dosáhne věku 7let věku od 1.9. do 31.8. daného školního roku)

3. Termín placení – na účet školy: 127 839399 / 0800 do 25.v měsíci (platba na následující měsíc) Specifický symbol: 32441 Variabilní symbol: 41…(obdržíte na začátku roku u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí učitelky)

4. Způsob odhlašování stravného - osobně nebo telefonicky na tel. č.: 2 355 131 22, 737 734 623 nebo u vedoucí školní jídelny na tel.: 2 355 131 18 a to pouze do 8,00 hod. Pouze první den nepřítomnosti dítěte lze oběd vyzvednout ve 12 hod. v kuchyni školy.

5. Při neplacení stravného může být dítě vyloučeno z předškolního zařízení (dlužníci jmenovitě hlášeni na MÚ)

6. Při stravování děti dodržují pravidla pro stravování dětí v předškolním zařízení pod dozorem učitelek MŠ

7. Při nevolnosti dítěte nebo rozlití nápojů učitelka požádá uklizečku (pí Linhartová, Janečková, Löflerová) o úklid znečištěného prostoru a dítěte.

8. Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce příslušné třídy

9. Rodiče mohou kdykoli přijít na ochutnávku jídla, zápis provedou do inspekční knihy.Připomínky ke stravování přijímá vedoucí šk. jídelny a řed. školky .

10. Rodičům je do kuchyně vstup zakázán.

11. Při mimořádném odchodu dítěte po obědě,je možné si svačinu vyzvednout - při odchodu v kuchyni

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nabývá platnosti: 1. 9. 2017

řed.školy: Jana Dibelková

ved.šk. jídelny: Jana Adamová