Provozní řád 2018/2019

Údaje o zařízení

 

adresa:                Chlupova 1798,155 00  Praha5 - Stodůlky

telefon:                2355 131 22 - Mš, 2355 131 18 - Šj (i fax)

IZO:                      102385181

IČO:                      75030853

provozovatel:      Městská část Praha 13 se sídlem Praha 5, Sluneční náměstí 13, 158 00

typ zařízení:         celodenní

kapacita školy:     100

provozní doba:     6,30 - 18,00 hod.

jiné aktivity:        výtvarný kroužek 

                             plavání                

                             logopedie            

                             angličtina            

                             tanečky  

                             jóga                      

Režimové požadavky:

nástup dětí: od 6,30 - oddělení Cvrčků (scházecí a rozcházecí odd.)

hry: 

 • 6,30 - 9,00  - volné spontánní zájmové aktivity dětí, pohybové aktivity, řízené aktivity individuální, skupinové i kolektivní
 • 15,30 - 18,00 - hry, zájmové činnosti, pobyt venku, individuální činnosti

činnosti řízené uč.: 9,00 – 10,00 cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina, pitný režim je zajištěný celý den, event. řízené činnosti

sledování televize: pouze v případě nepříznivého počasí a  velmi omezeně

pohybové aktivity: 10,00 - 12,00 pobyt venku (pohybové aktivity i v rámci her ve třídách)

Škola má dostačující vybavení pro pohybové aktivity,sportovního hřiště s umělým povrchem, plavání

pobyt venku:           

vybavení školní zahrady:

Průlezka se šplhadly,objekt s dvěma skluzavkami pro starší děti, lezecká stěna se skluzavkou pro mladší děti, hřiště s umělým povrchem pro míčové hry, závěsná lávka, vláček, domeček, prohazovadlo, 4 pískoviště, lavičky.

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak,aby preventivně předcházely úrazům, před každým použití preventivně kontrolují stav vybavení a všechny závady hlásí ředitelce školy (Pracovní řád pro zaměstnance škol...).

Revize zahradního i tělocvičného vybavení se objednává 1x ročně viz protokol.

Areál školy je uzavřen brankami a branou pro zásobování a na zahradě je přehled o dětech hrajících si na uvedené ploše.

Na skluzavlách jezdí děti zásadně v sedě,nevybíhají nahoru po skluzavce.Na herních prvcích si děti hrají vždy za dohledu učitelky. Při jízdě na koloběžkách a odstrkovadlech děti používají cyklistické helmy a k jízdě jim  slouží pouze asfaltové plochy v areálu zahrady.

využívání školní zahrady:

 • sekání trávy (dle potřeby 1x za měsíc)
 • sbírání odpadků (dle potřeby, nejméně však 1x týdně)
 • údržba pískoviště:
 • výměna písku 1x za rok, desinfekce - 2x do roka, prohrabávání písku 1x měsíčně - školnice
 • v létě – kontrola stavu celého venkovního hracího areálu, každodenní odkrývání ochranné plachty a kropení písku školnicí i uklizečkou v dostatečném předstihu před vstupem dětí
 • zakrytí pískovišť dle požadavků hygieny - po ukončení pobytu na zahradě zametají učitelky okolí i obruby pískovišť, zakryjí je opět ochrannou plachtou a zodpovídají za uklizení všech hraček do venkovních skladů 
 • v letních měsících se k zastínění pískovišť využívá slunečníků, mlhoviště je nefunkční
 • ke sprchování dětí se v případě velmi teplého počasí využívá ostřikovadlo - dopoledne a odpoledne od 15,00 hod., při tropických teplotách se pobyt venku posouvá tak, aby děti nebyly venku za poledního žáru a odpoledne vycházejí ven později
 • využívání venkovních záchodků a umýváren - zásobníky na jednorázové ručníky, při sprchování zajišťuje ručníky školnice nebo uklizečka, která udržuje čistotu umýváren a wc (nebo si ručníky, dle pokynů učitelky, nosí děti z domova)
 • je zajištěn dostatečný pitný režim, termobarely přímo na zahradě (z bezpečnostních důvodů pití z plast. kelímků)                      
 • pobyt venku je využíván ke sportovním a  volným hrám na zahradě, vycházkám do okolí školy a výletům
 • školní zahrada slouží pouze pro potřeby mateřské školy
 • do areálu školy je zakázáno z hygienických důvodů vodit zvířata

 

odpočinek, spánek: 1x denně- 13,00 - 14,30hod.

                                pro nespavé děti - spec. třídy (12,00 - 14,30hod.)- odd. Cvrčci, Ptáčci

                                ukládání lehátek - samostatně v místnosti s lůžkovinami

                                uložení lůžkovin - samostatně v kovových regálech,v oddělených  

                                přihrádkách, všechny lůžkoviny označeny značkou dítěte,

                                provětrávání lůžkovin - 1x týdně                                                                                       

stravování:         příprava stravy - vlastní

                            svačina dopolední:  9,00 - 9,30hod.

                                        odpolední:  15,00 - 15,30hod. - samoobslužný systém

                            obědy:  12,00 - 12,30hod.

                            časový odstup od jídel 3 hod.

                            pitný režim - příprava nápojů v kuchyni, doplňování nápojů - dle potřeby, druh nápoje - čaj, džus, voda

                                               způsob obsluhy-uč. na třídě, manipulace s nádobím - na přípravné kuchyňce s učitelkou (použité sklenice do dřezu)

 

otužování:           větrání, pobyty venku, v plavec. bazénu,

                            v létě sprchování, škola v přírodě - vše s ohledem na individualitu a zdravotní stav dítěte

                            (větrání a pobyty venku – každodenně)

 

Způsob nakládání s prádlem:

výměna prádla:  lůžkoviny - 1x za 3 týdny

                         ručníky - 1x týdně

                         (nemáme prádelnu, praní zajišťuje smluvně firma)

                         pyžama - 1x týdně (zajišťují rodiče)

způsob praní prádla: smluvní zařízení dle platné smlouvy

manipulace a skladování: se špinavým prádlem manipuluje pouze školnice

                                          a uklizečka ( k tomu určená místnost v přízemí

                                         školy),skladováno suché,ve vzdušných koších, zvlášť v uzavřené

                                        místnosti,na odvoz  používány k tomuto účelu vyhrazené kufry

 

                                                                                       

 

Provozní řád nabývá platnosti: 1.9.2016                                  

 

 

Dana Machačková, v. z.

řed. školy

od 1.11.2016 Jana Dibelková, ředitelka školy