Školní vzdělávací program - obsah

Školní vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a nese název „Vesele s píšťalkou“.

Je orientovaný především na rozvoj dítěte v předškolním věku, jeho individualitu, potřeby a zájmy. Obsahuje rozšířené hudební zaměření, klade velký důraz na seznamování dětí s hodnotami, na kterých by měla být založena naše společnost, na samostatnost dítěte a rozvoj jeho dovedností i schopnosti učení při respektování všech pěti oblastí obsažených v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Název školního programu byl zvolen tak, aby vystihoval zaměření naší mateřské školy, ale i hlavní cíle předškolního vzdělávání. 

Obsahem školního programu jsou tématicky laděné celky v hudebním duchu, které si učitelky pečlivě rozpracovávají do jednotlivých tématických bloků na třídách, připravují pro děti ucelené projekty, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím a jsou doplňovány vlastní kreativitou učitelek. Je vyvěšen na nástěnkách ve všech odděleních.