Evropské fondy

MŠ Píšťalka čerpá dotace Šablony 2 -  další vzdělávání pedagogů, vybavení školky.
Zapojily jsme se do projektu  Výzva 28 - Mateřská škola bez hranic.

Dále žádáme o dotaci na obnovu zahrady a rekonstrukci tříd, tato žádost je v procesu schvalování.

Projekt  MATEŘSKÁ ŠKOLA  BEZ HRANIC CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045 /0001226    je spolufinancován Evropskou unií.   Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí  a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.                                                     EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Praha - pól růstu ČR