Evropské fondy

MŠ Píšťalka čerpá dotace Šablony - chůva, další vzdělávání pedagogů, vybavení školky.
Zapojily jsme se do projektu  Výzva 28 - Mateřská škola bez hranic.

Dále žádáme o dotaci na obnovu zahrady a rekonstrukci tříd, tato žádost je v procesu schvalování.