Provozní řád jídelny

 Provozní řád školní jídelny pro strávníky

 

1.  Výdejní doba

  • svačina:   9 hod
  • oběd:     12 hod
  • svačina:  15 hod

 

2.  Placení stravného  - převodem na účet

Ceny stravného za 1 den:

děti do 6 let:  

  • celodenní stravování (svačina, oběd svačina): 35 Kč
  • polodenní stravování (svačina, oběd): 30 Kč

děti 7 let:    

  • celodenní stravování (svačina, oběd svačina): 38 Kč
  • polodenní stravování (svačina, oběd): 33 Kč

(Dítě dosáhne věku 7let od 1.9. do 31.8. daného školního roku)

 

3.  Termín placení – na účet školy : 127 839 399 / 0800 do 25. dne v měsíci (platba na následující měsíc)

  • specifický symbol: 32441
  • variabilní symbol: 41…(obdržíte na začátku roku u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí učitelky)
 

4.  Způsob odhlašování stravného - osobně nebo telefonicky na tel. č.: 235 513 122, 737 734 623 nebo u ved. školní jídelny na tel.: 235 513 118 a to pouze do 8,00 hod. Pouze první den nepřítomnosti dítěte lze oběd vyzvednout od 11,30 do 12 hod. v kuchyni školy.

 

5.  Při neplacení stravného může být dítě vyloučeno z předškolního zařízení (dlužníci jmenovitě hlášeni na MÚ)

 

6.  Při stravování děti dodržují pravidla pro stravování dětí v předškolním zařízení pod dozorem učitelek MŠ

 

7.  Při nevolnosti dítěte nebo rozlití nápojů učitelka požádá uklizečku (pí. Linhartová, Loflerová, Janečková) o úklid znečištěného prostoru a dítěte

 

8.  Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce příslušné třídy

 

9.  Rodiče mohou kdykoli přijít na ochutnávku jídla, zápis provedou do inspekční knihy. Připomínky ke stravování přijímá vedoucí školní jídelny a ředitelka školy.

 

10.  Rodičům je do kuchyně vstup zakázán.

 

11.  Při mimořádném odchodu dítěte po obědě, je možné si svačinu vyzvednout při odchodu.

 

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

Nabývá platnosti: 1.09.2017

ředitelka školy: Jana Dibelková

vedoucí školní jídelny: Jana Adamová