Výsledky zápisu 2015

07.05.2015 17:08

Mateřská škola Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798

Chlupova 1798, Praha 5, 155 00

 

Ředitelka Mateřské školy Píšťalka, Praha 13, Chlupova 1798 rozhodla dle ustanovení § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších zákonů a na základě zápisu do mš ze dne 23. 4. 2015 o přijetí těchto dětí k celodenní docházce pro školní rok 2015/2016, vedených pod registračním číslem :

 

 

Registrační číslo Rozhodnuto Registrační číslo Rozhodnuto

 

0622015 přijat 0262015 přijat

0422015 přijat 0592015 přijat

0652015 přijat 0282015 přijat

0502015 přijat 0342015 přijat

0362015 přijat 0542015 přijat

0232015 přijat 0492015 přijat

0512015 přijat 0272015 přijat

0702015 přijat 0552015 přijat

0412015 přijat 0662015 přijat

0762015 přijat 0242015 přijat

0682015 přijat 0572015 přijat

0382015 přijat 0442015 přijat

0322015 přijat 0532015 přijat

0752015 přijat 0612015 přijat

0772015 přijat 0392015 přijat

 

Nepřijaté děti byly buď přijaty do jiné mateřské školy, kam byla duplicitně podaná přihláška nebo nesplnily některé z hlavních kritérií.(trvalé bydliště, věk…)

 

 

V Praze dne 06.05. 2015

 

 

 

 

Pavla Pavelková

ředitelka školy

 

 

Třídní schůzka nově přijatých dětí se koná 22.6.2015 v 16,30 hod. – účast nutná.

 

 

Děkujeme za pochopení

 

Těšíme se na Vás i Vaše děti

 

 

 

 

 

Pavla Pavelková a kolektiv Mš

řed. školy

Zpět