Mateřská škola Píšťalka

Naše mateřská škola Píšťalka je sídlištní se čtyřmi třídami (Kočičky, Berušky, Ptáčci, Cvrčci). Nachází se v rondelu panelových domů a její prosluněná velká zahrada se vzrostlými stromy a průlezkami umožňuje dětem dostatek pohybu po celý rok.   

Vzhledem k tomu, že naše městská část klade velký důraz na odvětví školství a to ve všech směrech, může se naše zahrada nyní pyšnit dvěma velkými hracími soustavami s průlezkami a skluzavkami, překrásným kolotočem a úžasným hřištěm s umělým povrchem a síťovým oplocením.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání a nese název „Vesele s píšťalkou“.

Je orientovaný především na rozvoj dítěte v předškolním věku, jeho individualitu, potřeby a zájmy. Obsahuje rozšířené hudební zaměření, klade velký důraz na seznamování dětí s hodnotami, na kterých by měla být založena naše společnost, na samostatnosti dítěte a rozvoj jeho dovedností i schopnosti učení při respektování všech pěti oblastí obsažených v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Název školního programu byl zvolen tak, aby vystihoval zaměření naší mateřské školy, ale i hlavní cíle předškolního vzdělávání. Obsahem školního programu jsou tématicky laděné celky v hudebním duchu, které si učitelky pečlivě rozpracovávají do jednotlivých tématických bloků na třídách, připravují pro děti ucelené projekty, které se vztahují k jednotlivým ročním obdobím a jsou doplňovány vlastní kreativitou učitelek.