Platby

1) PLACENÍ ŠKOLNÉHO: 

forma platby: převodem na účet, složenkou

termín placení: do 10. dne v měsíci (tento termín platí od 1.7.2014), jde o platbu na daný měsíc

číslo účtu: 127 839 399 / 0800

výše školného: 500 Kč měsíčně za celodenní, polodenní i nepravidelnou docházku (usnesení č. 924/2004 + MČ Prahy 13)                               

 

Předškolní děti jsou od platby osvobozeny pouze na dobu 12 měsíců (§123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.).

Příspěvek se hradí i v případě nemoci dítěte - viz vyhláška hl. m. Prahy

Pokud na složence není uvedena částka - možno platit i více měsíců najednou (dle uvážení rodičů).

Trvalému hrazení školného z účtu stačí složenka - je na ní číslo účtu Mš i variabilní symbol dítěte.

Pozor! Na červenec a srpen (není provoz) je nutné platby přerušit.

 

2) PLACENÍ STRAVNÉHO:  

forma platby: převodem na účet

termín placení : do 25. dne předchozího měsíce na účet školy (platba je na následující měsíc)

číslo účtu: 127 839 399 / 0800                         

specifický symbol: 32441

variabilní symbol: 41…(obdržíte na začátku roku u vedoucí školní jídelny nebo vedoucí učitelky)

 

Výše platby na následující měsíc je vždy vyvěšena v kmenové třídě dítěte! 

Výjimkou je září – platba za září a říjen dohromady.

 

Ceny stravného za 1 den:

 

a) Děti do 6 let:  

  •   celodenní stravování (svačina, oběd svačina): 33 Kč
  •   polodenní stravování (svačina, oběd): 28 Kč

b) Děti 7 let:    

  •  celodenní stravování (svačina, oběd svačina): 36 Kč
  •  polodenní stravování (svačina, oběd): 31 Kč

(Dítě dosáhne věku 7 let od 1.9. do 31.8. daného školního roku)

 

Způsob odhlašování stravného:

osobně nebo telefonicky na tel. č.: 235 513 122, 737 734 623

nebo u ved. školní jídelny na tel.: 235 513 118 a to pouze do 8,00 hod. daného dne

                               

První den nepřítomnosti dítěte lze oběd vyzvednout ve 12 hod. v kuchyni školy.

RADA RODIČŮ

Minimální částka odsouhlasená na třídní schůzce dne 21.9.2017 je 1000Kč.
Tato částka je určena na kulturu -(divadélka, drobné dárky pro děti k vánocům, Mikuláši, atd.)

 

Číslo účtu:       20 00 64 38 73/2010