Podmíky k podání žádostí o přijetí do MŠ 2016

Mateřská škola PÍŠŤALKA

Chlupova 1798, Praha 5

Telefon: 235 513 122

e-mail: mspistalka@volny.cz

www.mspistalka.webnode.cz V Praze dne: 1.3.2017

 

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

( Přihláška do mateřské školy – zápis do mateřské školy)

 

Ředitelka Mateřské školy PÍŠŤALKA, Praha 13, Chlupova 1798, Chlupova 1798, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, po dohodě se zřizovatelem - obec MČ Praha 13 a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni pro školní rok 2017/2018.

 

 

Místo pro podávání žádostí:

Mateřská škola PÍŠŤALKA,

Praha 13, Chlupova 1798

Chlupova 1798

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Ředitelna školy

 

Termín:

Vydávání žádostí o přijetí:

Vracení vyplněných žádostí:

 

Úterý 2.května 2017 – vyzvedávání tiskopisů

Úterý 16. května 2017 – vracení vyplněných a potvrzených tiskopisů

 

Doba pro podání a vracení žádosti:

13.00 – 17.00 hodin

 

 

Den otevřených dveří – informační návštěva:

pondělí 20. března 2017 – od 10:00 do 16:00

 

 

 

Místo, termín a doba pro podání žádostí budou zveřejněny také na webových stránkách školy.

 

Přílohou těchto podmínek pro přijímání je Organizační měrnice č. 1/2017– Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2017/2018.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kriterií uvedených v Organizační měrnici č. 1/2017.

 

 

 

Oznámení o Rozhodnutí o přijetí najdete na dveřích MŠ a webových stránkách MŠ 29. května 2017.

Oznámení o nepřijetí obdržíte do 13. června 2017 písemně do vlastních rukou, nebo do datové schránky. Rodiče přijatých dětí přijdou podepsat potvrzení nástupu do MŠ Píšťalka, Chlupova 1798

v pondělí 12. června od 10:00 do 16:00, nebo odpoledne na informační schůzce od 17:00 ve třídě Ptáčků.

 

Rozhodnutí o přijetí dítěte se vydává pouze na žádost rodičů nebo zákonných zástupců dítěte.

Pokud je dítě umístěno na jinou mateřskou školu, potvrzuje rodič písemně souhlas s touto skutečností a bere zpět svou žádost.

Rodiče mají právo k nahlédnutí do svého spisu 23. května 2017 v době od 15,00 do 17,00 hodin.

 

Vydala: Jana Dibelková, ředitelka školy