Rada rodičů

Minimální částka odsouhlasená na třídní schůzce dne 21.9.2018 je 1000Kč.
Tato částka je určena na kulturu -(divadélka, drobné dárky pro děti k vánocům, Mikuláši, atd.)

 

Číslo účtu:       20 00 64 38 73/2010

 

 

Složení rady rodičů:

  • předsedkyně: pí.Brnová
  • pokladník, místopředseda: pí.Mašková
  • zapisovatel: pí Rysová

 

Od ledna se rodičovské sdružení přetransformovalo dle NOZ na spolek.