Režim dne

6:30 – 9:00 ranní hry, činnosti dle vlastní volby dětí, pohybové aktivity, individuální práce učitelky s dětmi 

9:00 – 10:00 cvičení, svačina, dopolední řízené činnosti 

10:00 – 12:00 oblékání, pobyt venku 

12:00 – 12:30 hygiena, oběd 

12:30 – 14:30 polední klid na lehátku (klidové aktivity – nespavci) 

14:30 – 15:00 vstávání, hygiena, rozcvičení 

15:00 – 15:30 svačina 

15:30 – 18:00 hry, zájmové činnosti, pobyt venku, rozcházení dětí