Více informací o kroužcích, které se budou konat upřesníme na třídní schůzce 
 
Jízda na konících (sezónně)
 • den: úterý
 • čas: 9:30 

Angličtina

 • den:  pondělí
 •  
 • Malý povídálek
  • den: pondělí
Plavání
 • den: čtvrtek
Pískání na flétnu
 • individuálně

Výtvarný kroužek

 • čtvrtek

Sportovky - fotbal

     středa

Tanečky

 • den: úterý

Dramatický kroužek

den: středa - zrušen pro malý zájem

Kroužky pro děti

Struktura našich kroužku je formována podle přístupů vycházejících z nejnovějších poznatků dětské pedagogiky a psychologie. Jde nám hlavně o individuální přístup ke každému dítěti, chceme v něm probudit zdravé sebevědomí a jeho vlastní osobnost. Ale zároveň se v něm pokoušíme prohloubit přirozenou citlivost a empatii, kterou se projevuje ve svém okolí.

Z našich kroužků si Vaše dítě odnese spoustu zážitků, nových zkušeností, poznatků, nových dovedností, které se mohou kladně promítnout při dalším vývoji jeho osobnosti, a přitom zažije spoustu zábavy. Věnujeme se jak tradičním postupům, tak i experimentální tvorbě, při které děti mohou objevit to, co by jinak nepoznali.

Vedoucí kurzů mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi a zároveň léta působí v prostředí, kde si mohli plně osvojit různě přístupy k výrazovému projevu. S každým naším instruktorem se můžete seznámit jak prostřednictvím našich internetových stránek (www.studiopaleta.com), tak i při osobním setkání např. po konci vyčovací hod. kurzů.

Naším cílem při výuce je, abychom v dětech rozvinuli jejich přirozené předpoklady, ať už pohybové, výtvarné či komunikační. Chceme jim ukázat široké možnosti, jak používat své tělo, vlastní kreativitu a fantazii tak, aby si v budoucnu dovedly poradit.

Je jedno o jaký kroužek se zrovna jedná, ve všech našich hodinách klademe důraz na rozvoj řeči a potažmo myšlení. Snažíme se, aby se děti naučily verbálně vyjádřit, popsat činnost, kterou se právě učí, říct, co se jim líbí atd.

Kroužky v MŠ se učí v malých skupinách. Při výuce se snažíme o individuální přístup ke každému dítěti. Každý je pro nás osobnost a jako k osobnosti se k němu také přistupuje.

Vše o nás najdete na našich stránkách www.studiopaleta.com 

 

Vzpomínka na Vánoce, betlémy v krabicích od bot, prostorová práce.  Práce dětí výtvarného kroužku pod vedením lektorky Kateřiny Šormové

Fotogalerie: Zájmové kroužky

/album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0028-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0029-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0031-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0032-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0033-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0035-1-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/dsc-0035-jpg/ /album/fotogalerie-zajmove-krouzky/capture-jpg/